Participants

  • I. Donchev (SUPU, Ukraine)
  • D. Harea (IAP, Moldova)
  • V. Novikov (IERT, Ukraine)
  • I. Minailova (ISSP, Ukraine)